Upute iznajmljivačima smještaja Vrbovsko - Tz Vrbovsko | web portal Turističke zajednice

pretražite
Tz Vrbovsko prospekt
K O N T A K T
Go to content

Main menu:

Upute iznajmljivačima smještaja Vrbovsko

Upute iznajmljivačima smještaja Vrbovsko

Poštovani iznajmljivači,
želimo Vam uspjeh u poslovanju. Nadamo se da će Vam naše upute biti od pomoći. Donosimo Vam pregled kategorije turističkih mjesta i visina boravišne pristojbe za 2013. godinu.

Tablica kategorija

Turistički razred i turistička mjesta

Koeficijent

Paušalni iznos po postelji za 2013.g. preračunata stopa

Iznos b.p.po noćenju za 2013.g.

B  KATEGORIJA
Vrbovsko

0,85

255.00 kn

6.00 kn

C  KATEGORIJA
Gomirje, Hajdine,Lukovdol,Moravice,
Severin na Kupi

0,70

210.00 kn

5.00 kn


OBAVEZE IZNAJMLJIVAČA
Građanin iznajmljivač koji pruža ugostiteljske usluge smještaja dužan je:

 • Posjedovati rješenje o odobrenju nadležnog ureda za pružanje usluga,

 • Vidno istaknuti cjenik usluga  u svakoj sobi, odnosno apartmnu,

 • Na vidnom mjestu u objekt postaviti standardiziranu ploču,

 • Pribaviti liječničko uvjerenje do kraja mjeseca travnja za tekuću godinu,

 • Voditi „Popis gostiju“ u koji se upisuju sve osobe ( domaći i strani gosti) kojima se pruža usluga noćenja uključujući i agencijske goste,

 • Voditi knjigu „Evidencije prometa“,

 • Prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 24 sata po dolasku i u roku od 24 sata po odlasku ( ukoliko je došlo do promjene datuma odlaska u odnosu na prijavljeni datum odlaska),

 • Prijavljivati strane goste u PP Vrbovsko u roku od 12 sati po dolasku i 12 sati po odlasku ( ukoliko je došlo do promjene datuma odlaska u odnosu na prijavljeni datum odlaska),

 • Izdati račun gostu za izvršenu uslugu,

 • Uplatiti boravišnu pristojbu ukoliko istu naplaćuje po noćenju ( svi iznajmljivači koji imaju registriranu 1 do 4 postelje),

 • Uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe , uplatnice ćete odobiti od TZ Grada Vrbovskog,

 • Uplatiti godišnji paušalni iznos poreza, uplatnice ćete dobiti od Porezne uprave,

 • Uplatiti članarinu Turističkoj zajednici


PRIJAVA I ODJAVA TURISTA

Prijavu i odjavu  gostiju možete vršiti putem web stranice  Turističke zajednice Grada Vrbovskog.  Na istaknutoj stranici otvorite prozor LOG IN te ispunite kontakt obrazac. S lozinkom koja će pristići na Vašu mail adesu izvršite prijavu gostiju.  Goste možete prijavljivati i putem obrasca 1 ( domaći gosti) i 8a ( strani gosti)


Dužni ste  prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 24 sata po dolasku i u roku od 24 sata po odlasku ( ukoliko je došlo do promjene datuma odlaska u odnosu na prijavljeni datum odlaska), prijavljivati strane goste u PP Vrbovsko i TZ Grada Vrbovskog  u roku od 12 sati po dolasku i 12 sati po odlasku ( ukoliko je došlo do promjene datuma odlaska u odnosu na prijavljeni datum odlaska)

PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE

PO OSTVARENOM NOĆENJU I PAUŠALNA BORAVIŠNA PRISTOJBA
Ovu mogućnost mogu koristiti građani iznajmljivači koji imaju do 4 registrirane stalne postelje. Obzirom da je na području Grada Vrbovskog prosječna godišnja popunjenost u privatnom smještaju tijekom 2012.godine manja od 40 dana godišnje, mogu odabrati jedan dva modela naplate boravišne pristojbe:

 • ili plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu,

 • ili plaćati boravišnu pristojbu za svakog gosta po ostvarenom broju noćenja


PAUŠAL
Građani koji se odluče plaćati paušalni iznos boravišne pristojbe  i oni koji su to obvezni ( ukoliko imaju 5 i više stalnih postelja ) istu uplaćuju u iznosu koji je jednak umnošku koeficijenta turističkog razreda turističkog mjesta, broja stalnih postelja i visine boravišne pristojbe

Primjer:

 • 6 (broj postelja) x 300,00 (osnovni iznos boravišne p.)  x 0,85 (koeficijent razreda turističkog mjesta)  = 1.5.30,00 kn  ( ukupno za uplatu) ili

 • 6 (broj postelja) x 255,00 (preračunata stopa- vidi tablicu) = 1.530,00 kn (ukupno za uplatu)

Uplata se vrši u tri obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza i treći 30. rujna.


PO OSTVARENOM NOĆENJU
Građani koji se odluče plaćati boravišnu pristojbu za svakog gosta po ostvarenom broju noćenja  obvezni su boravišnu pristojbu uplatiti na propisani račun svakog 1. i 15. u mjesecu za sva noćenja ostvarena u tom razdoblju.

UPLATA:
U nalogu za plaćanje Boravišne pristojbe ,  kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se slijedeći podaci:
Primatelj: TZ Grada Vrbovskog
prolazni račun
Broj računa primatelja: HR7610010051750904741
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se  OIB
Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe


PROMIDŽBENI MATERIJAL
U Turističkom uredu n raspolaganju Vam je tiskani promidžbeni materijal, besplatan je za krajnje korisnike, odnosno i za iznamljivače i za turiste.


AŽURIRANJE PODATAKA ZA SMJEŠTAJ NA WEB STRANICI

Web stranica TZ Grada Vrbovskog (www.tz-vrbovsko.hr) redovito se ažurira. Na stranicama su predstavljeni svi iznajmljivači koji su dostavili ispravnu dokumentaciju.
Potrebno je; CD s fotografijama objekta, e-mail adresu, ostale podatke za kontakt (adresa,br.telefona,fax-a...), link na stranicu Vašeg objekta (ako stranica postoji),  podatke o objektu (broj i tip smještajnih jedinica, broj kreveta), podaci moraju biti dostavljeni na 2 jezika ( hrvatski i engleski), i napisani u word-u, te dostavljeni na CD-u ili poslani mail-om.


Gore  navedeno  za registrirane iznajmljivače je besplatno.

Ukoliko želite  dodatno oglašavanje isto iznosi 150 kn godišnje a sastoji se od  dodatka  koji možete sami ažurirati.

NADZOR
Nadzor nad promjenom ovih odredaba Zakona obavlja Državni inspektorat.

ZAKON I PRAVILNICI
Na stranici Ministarstva turizma  možete pronaći zakone i pravilnike koji reguliraju boravišnu pristojbu: www.mint.hr

Za sve informacije ostajemo na raspolaganju i
srdačno pozdavljamo.

TZ GRADA VRBOVSKOG
Direktorica ureda Tatjana Kušić

 
Za iznamljivače
Back to content | Back to main menu